Professioneel

BEREID U VOOR OP KLIMAATVRIENDELIJK LICHT

DE NIEUWE EU SLR/ELR-VERORDENINGEN

De EU heeft de volgende grote stap gezet op weg naar efficiënte en klimaatvriendelijke verlichting. Het doel is om de circulaire economie te bevorderen en heldere, transparante en gestandaardiseerde informatie te verstrekken aan consumenten. De SLR- en ELR-verordeningen geven een nieuwe definitie van de duurzaamheid van verlichtingsproducten en de etikettering van hun energie-efficiëntie.

De nieuwe EU-verordeningen op het gebied van ecologisch ontwerp en de etikettering van lichtbronnen zijn sinds december 2019 van kracht. Deze worden momenteel in fasen geïmplementeerd.

LEDVANCE zorgt er als waardevolle partner voor verlichtingsprofessionals voor dat u in elk van deze fasen kunt voldoen aan de vereisten van uw klanten en tegelijkertijd de nieuwe verordeningen naleeft. Hieronder staan kort de belangrijkste veranderingen opgesomd - en hoe LEDVANCE u kan helpen.

DE NIEUWE SLR/ELR - DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN

 • Alle lichtbronnen worden beoordeeld conform de verordeningen.
 • Verpakkingen en grafische afbeeldingen worden iets gewijzigd.
 • Alle lichtbronnen worden opgenomen in de Europese EPREL-database.
 • Er komt een nieuw energie-efficiëntielabel met een nieuwe schaal. A++ t/m E wordt A t/m G.
 • ​​​​​​​Bestaande producten mogen tot maart 2023 zonder nieuwe classificatie worden verkocht.

UITFASERING VAN CONVENTIONELE LAMPEN

Onder de nieuwe EU-verordeningen wordt een hele reeks minder energie-efficiënte lampen uitgefaseerd. Belangrijke data zijn 1 september 2021 en 1 september 2023. LEDVANCE biedt al geschikte, kwalitatief hoogwaardige LED-vervangingen voor de betreffende producten aan.

GEEN REGEL ZONDER UITZONDERINGEN

De volgende producten vallen niet onder de SLR/ELR-verordeningen:

 • LED-chips, -dies en -packages
 • Noodverlichting
 • Lichtbronnen met batterijvoeding
 • Originele kunstwerken
 • Verlichting voor voertuigen, transport en militaire apparatuur
 • Schermen
 • Medische apparatuur
 • Zeevaartapparatuur
 • Enkele gespecialiseerde of nicheproducten
 • Armaturen met vervangbare lichtbronnen (“houders”)
Andere uitzonderingen zijn te vinden in de huidige SLR/ELR-verordening in Bijlage III (SLR) en Bijlage IV (ELR) op www.eur-lex.eu.

INLICHTINGSPLICHT

Nog een innovatie is de Europese productdatabase voor energie-etikettering (EPREL). Voor het eerst wordt hierin alle relevante informatie over alle lichtbronnen die op de markt zijn gecentraliseerd, beoordeeld op basis van onder andere ecologisch ontwerp en duurzaamheidscriteria, en beschikbaar gesteld aan alle gebruikers van deze database.
LEDVANCE garandeert volledige registratie van haar producten. Wij voldoen ook al in een vroeg stadium aan andere informatie- en etiketteringsverplichtingen, bijvoorbeeld op verpakkingen en in bedieningsinstructies.

NIEUWE ENERGIELABEL

Vanaf 1 september 2021 wordt er een nieuw energielabel voor lichtbronnen ingevoerd (tot 1 maart 2023 geldt een overgangsperiode), opgesteld op basis van de gegevens die vermeld staan in EPREL. U kunt er van op aan dat alle LEDVANCE lichtbronnen die vanaf die datum op de markt worden gebracht correct zijn geëtiketteerd. Goed om te weten: producten die al op de markt zijn gebracht, kunnen na deze datum nog steeds worden gekocht en verkocht en bij de klant worden geïnstalleerd.

Sinds 1994 zijn energielabels in de EU in gebruik als snelle en eenvoudige leidraad voor consumenten. De labels gaan nu ronde drie in. Afgezien van een iets gewijzigd ontwerp verschillen de nieuwe labels voor lichtbronnen in principe op twee punten:

 • Een nieuwe energie-efficiëntieschaal van A t/m G
 • Een QR-code met een koppeling naar de gegevens die zijn opgeslagen in de EPREL-database
The New Energy LabelThe New Energy Label
 
Kies producten van LEDVANCE om er zeker van te zijn dat uw verlichtingsproducten voldoen aan de EU-verordeningen en toekomstbestendig zijn.
Deel pagina op social media